UKÁŽKY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCIČlenovia nášho združenia vykonávajú aj ukážky v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci a to úplne zadarmo, pretože našim hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o poskytovaní prvej pomoci a jej dôležitosti v bežnom živote.


Počas ukážok prvej pomoci je možnosť dohodnúť sa na ukážkach nášho vybavenia, merania cukru alebo tlaku návštevníkom podujatia.