Ukážky prvej pomoci 

Členovia nášho združenia vykonávajú aj ukážky v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci a to úplne zadarmo, pretože našim hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o poskytovaní prvej pomoci a jej dôležitosti v bežnom živote.

Počas ukážok prvej pomoci je možnosť dohodnúť sa na ukážkach vybaveniam, merania cukru alebo tlaku návštevníkom podujatia.