ZDRAVOTNÁ ASISTENČNÁ SLUŽBA


Jedným z hlavných predmetov našej organizácie je zabezpečovanie podujatí a rôznych akcií zdravotnou asistenčnou službou. Zdravotnú asistenčnú službu vykonávajú naši členovia, poskytovatelia prvej pomoci, vodní záchranári, zdravotníci či lekári, ktorí sú plne kvalifikovaní v zmysle zákona pre výkon tejto činnosti. Členovia ZS-RR majú niekoľkoročné skúsenosti v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci a svoje vedomosti a zručnosti neustále zdokonaľujú či už vzdelávaním sa prostredníctvom štúdia na školách so zdravotníckym zameraním alebo internými školeniami v oblasti poskytovania kvalitnej a účinnej predlekárskej prvej pomoci.

 


V prípade záujmu o zdravotnú asistenčnú službu (ZAS) nás neváhajte kontaktovať.


Náš tím vám rád odpovie na vaše otázky, prípadne vám podľa vašich požiadaviek vystaví cenovú ponuku.