Aj vďaka ochote a snahe iným sme mohli napredovať vďaka týmto spoločnostiam :

Ďakujeme obci za poskytnutie prenájmu priestorov sídla v

zdravotnom stredisku v Kapušanoch .


Dodávateľ zdravotníckeho materiálu a pomôcok.
Ďakujeme spoločnosti za pomoc a výbornú spoluprácu.

Dodávateľ zdravotníckej diagnostiky a pomôcok.
Ďakujeme spoločnosti za pomoc, sponzorské dary, propagačné materiály a výbornú spoluprácu.

Dodávateľ kancelárskych a hygienických potrieb.
Ďakujeme spoločnosti za pomoc, sponzorské dary, propagačné materiály a výbornú spoluprácu.

Potlač služobných uniforiem.
Ďakujeme spoločnosti za pomoc a výbornú spoluprácu.