Odborné medicínske články

Manažment pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19

Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov nájdete tu :

Odborný článok 2

Tento článok sa práve pripravuje.

Ďakujeme za trpezlivosť  :)