ODBORNÉ MEDICÍNSKE ČLÁNKY

Manažment pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19

Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov nájdete tu :

Odporúčania verejnosti

Dodržiavanie preventívnych opatrení účinných vo vzťahu ku kvapôčkovým infekciám.