O nás

Naše združenie tvoria mladí, bezúhonní a cieľavedomí ľudia, ktorí sú odhodlaní pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.Personál

Členmi v združení sú ľudia so zdravotníckym vzdelaním podľa zákona č. 578/2004 Z.z., poskytovatelia prvej pomoci s absolvovaným akreditovaným kurzom prvej pomoci a vodní záchranári.

Všetci naši členovia sa pravidelne zúčastňujú školení a tréningov v oblasti poskytovania prvej pomoci čím si rozširujú svoje vedomosti a zručnosti.