MATERIÁLNO


TECHNICKÉ


VYBAVENIE


Naše združenie disponuje rôznym materiálno-technickým vybavením potrebným pre poskytovanie kvalitnej predlekárskej prvej pomoci.


DIAGNOSTICKÉ PRíSTROJE                                                                   
tlakomery na meranie krvného tlaku vo veľkostiach podľa veku, fonendoskopy, pulzné oxymetre na neinvazívne meranie saturácie krvi kyslíkom, lekársky teplomer, diagnostické svetlo, defibrilátor s možnosťou 3- zvodového ekg, glukomer, a i.

OŠETRENIE RÁN                                                                                        
rôzny obväzový materiál pre ošetrenie malých, stredných i veľkých poranení

FIXÁCIA S STABILIZÁCIA                                                                   
pomôcky na zaistenie pevnej fixácie pri zlomeninách, ktorými sú dlahy sam-splint, kramerove dlahy, krátka chrbticová dlaha, spineboard, vákuové dlahy a i.

RESUSCITAČNÉ VYBAVENIE
samorozpínacie vaky, pomôcky na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, defibrilátor značky ZOLL M Series, odsávačky, AED Lifepack