Materiálno-technické vybavenie

Naše združenie disponuje rôznym materiálno-technickým vybavením potrebným pre poskytovanie kvalitnej predlekárskej prvej pomoci.


  • Diagnostické prístroje                   tlakomer na meranie krvného tlaku vo veľkostiach podľa veku, fonendoskop, pulzný oxymeter na neinvazívne meranie saturácie krvi kyslíkom, lekársky teplomer, diagnostické svetlo, 3- zvodové
    ekg, glukomer
  • Ošetrenie rán                                          rôzny obväzový materiál pre ošetrenie malých, stredných i veľkých poranení
  • Fixácia a stabilizácia                   pomôcky na zaistenie pevnej fixácie pri zlomeninách, ktorými sú dlahy sam-splint, kramerove dlahy, krátka chrbticová dlaha, spineboard, vákuové dlahy ai.
  • Resuscitačné vybavenie samorozpínacie vaky, pomôcky na zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, defibrilátor značky ZOLL, odsávačka ai.