UKÁŽKY POSYKTOVANIA

PRVEJ POMOCI

A ÚČELOVÉ CVIČENIA

NA ŠKOLÁCH


Ukážky prvej pomoci hravou formou pre deti v Prešove, Brumík na 2-ke v roku 2020

Ukážky prvej pomoci v obci Kapušany na Deň rodiny v roku 2019

Účelové cvičenie pre žiakov ZŠ v Kapušanoch v roku 2019

Účelové cvičenie pre žiakov ZŠ v Prešove 2019

Účelové cvičenie na ZŠ Šrobárova v Prešove v roku 2019

Ukážky prvej pomoci v Košiciach 2018

Ukážky prvej pomoci na DHZ deťom v Prešove v roku 2018