Pandémia COVID-19 na Slovensku

 

Činnosť členov v karanténnom stredisku v Košiciach počas pandémie vírusu SARS-CoV-2 v roku 2020