Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajovPdf

Informácia pre uchádzačov o členstvo

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobyPdf

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Formulár

Pdf