AKCIE ZA ROK 2017

15.09.2017 II. ročník podujatia DHZ deťom v Prešove
15.09.2017 Uzatvorenie letnej sezóny MOTO & COFFEE POINT
23.09.2017 Hokejbalová liga
27.09.2017 Medziročníkový futbalový turnaj žiakov GJAR v Prešove
30.09.2017 Goral na Gory 2017 v Starom Smokovci
30.09. - 01.10.2017 Odpustové slávnosti v obci Obišovce

07.10. - 08.10.2017 Hokejbalová liga
09.10.2017 Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
13.10.2017 Halová súťaž hasičov v Prešove
23.10.2017 Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
26.10.2019 Burza práce a informácií

09.11.2017 Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
17.11.2017 Futsalová liga v Prešove
18.11. - 19.11.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
20.11.2017 Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
21.11.2017 Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
23.11.2017 VIP EVENT otvorenia OC EPERIA
24.11 - 26.11.2017 Otvorenie OC EPERIA
27.11.2017 Volejbalový turnaj na GJRA v Prešove

01.12.2017 Futsalová liga v Prešove
02.12. - 03.12.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
04.12.2017 Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
08.12.2017 Futsalová liga v Prešove
11.12.2017 Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
11.12.2017 Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
09.12. - 10.12.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
16.12.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
18.12.2017 Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
20.12.2017 Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
24.12.2017 Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
27.12.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
29.12.2017 Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
31.12.2017 SILVESTER v meste Prešov


Ďakujeme za prejavenú dôveru !