Akcie za rok 2017

15.09.2017      II. ročník podujatia DHZ deťom v Prešove
15.09.2017      Uzatvorenie letnej sezóny MOTO & COFFEE POINT
23.09.2017      Hokejbalová liga
27.09.2017      Medziročníkový futbalový turnaj žiakov GJAR v Prešove
30.09.2017      Goral na Gory 2017 v Starom Smokovci
30.09. - 01.10.2017    Odpustové slávnosti v obci Obišovce

07.10. - 08.10.2017    Hokejbalová liga
09.10.2017      Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
13.10.2017       Halová súťaž hasičov v Prešove
23.10.2017      Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
26.10.2019      Burza práce a informácií

09.11.2017       Zápas Európskej univerzity hokejovej ligy
17.11.2017        Futsalová liga v Prešove
18.11. - 19.11.2017    Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
20.11.2017      Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
21.11.2017       Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
23.11.2017      VIP EVENT otvorenia OC EPERIA
24.11 - 26.11.2017   Otvorenie OC EPERIA
27.11.2017      Volejbalový turnaj na GJRA v Prešove

01.12.2017      Futsalová liga v Prešove
02.12. - 03.12.2017   Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
04.12.2017       Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
08.12.2017       Futsalová liga v Prešove
11.12.2017      Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
11.12.2017      Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
09.12. - 10.12.2017   Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
16.12.2017      Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
18.12.2017      Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
20.12.2017        Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
24.12.2017      Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
27.12.2017      Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
29.12.2017      Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Prešove
31.12.2017      SILVESTER v meste Prešov


Ďakujeme za prejavenú dôveru !