ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE

Občianske združenie

AKTUALITY

ĎAKUJEME!

Aj v ťažkej dobe, kedy sa nejedna veľká spoločnosť ocitla v kríze, stále máme na Slovensku firmy, ktoré sú ochotné pomáhať!
Zo srdca ďakujeme firmám:
Pilulka.sk, a.s.
INTERPHARM, s.r.o.
Pricemarket SK, s.r.o.
Phoenix Corporation, s.r.o.
   RAJO, a.s.
VIDRA, s.r.o.
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Odporúčania verejnosti

v dodržiavaní preventívnych opatrení ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, medzi ktoré patrí aj COVID-19 :

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu - používať ho aj po umytí rúk vodou a mydlom

  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí

  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov

  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením

  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečbyViac sa o COVID-19 môžete dozvedieť tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&It


Odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov :            FARBY,LAKY DROGÉRIA                         WELLION            ATAK PREŠOV             BEXAMED

                     KAPUŠANY