ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE

Zdravotná asistenčná služba na podujatiach - Dopravná zdravotná služba

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE

Ukážky prvej pomoci a kurzy - Vodná záchranná služba

Zdravotná asistenčná služba

Jedným z hlavných predmetov našej organizácie je zabezpečovanie podujatí a rôznych akcií zdravotnou asistenčnou službou. Zdravotnú asistenčnú službu vykonávajú naši členovia, poskytovatelia prvej pomoci, vodní záchranári, zdravotníci či lekári, ktorí sú plne kvalifikovaní v zmysle zákona pre výkon tejto činnosti. Členovia RR-ZS majú dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, ktorí sa neustále vzdelávajú a zdokonaľujú prostredníctvom štúdia na školách so zdravotníckym zameraním a internými školeniami v oblasti prvej pomoci. Pre výkon zdravotnej asistenčnej služby disponujeme kompletným vybavením, medzi ktoré patrí napríklad aj defibrilátor s EKG, odsávačka, transportné a imobilizačné prostriedky, a pod.

Objednávka

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba ZS - RAYMAN RESCUE je zabezpečovaná sanitným vozidlom s nosidlami a 5 miestami na sedenie. Sanitné vozidlo je vybavené transportným kreslom a lekárničkou pre poskytnutie prvej pomoci v prípade zhoršenia zdravotného stavu.Vodiči DZS pravidelne absolvujú preškoľovanie v prvej pomoci a sú držiteľmi všetkých oprávnení pre túto činnosť (vodičské oprávnenie, psychotesty pre vedenie vozidla s právom prednotnej jazdy, zdravotné prehliadky).

Cenník prepravy:

0,40 EUR/km

Dopravná zdravotná služba RAYMAN RESCUE nemá zmluvu so žiadnou zo zdravotných poisťovní. Všetci klienti hradia prepravu ako samoplatcovia. Sídlo DZS je v Spišskej Novej Vsi.

Objednávka

Vodná záchranná služba

Združenie ZS – RAYMAN RESCUE zabezpečuje služby vodnej záchrannej služby na bazénoch, kúpaliskách a v aquaparkoch. V rámci tejto služby poskytujeme strediskám dostatočný počet kvalifikovaného personálu, záchranné pomôcky a najmodernejšie vybavenie ošetrovne pre poskytovanie prvej pomoci. Na bezproblémový priebeh služieb dozerajú okrem vedúcich plavčíkov aj naši supervízori. Tí pravidelne kontrolujú dodržiavanie našich štandardov a organizujú tréningy pre plavčíkov, čím ich udržiavajú neustále pripravených adekvátne zasiahnuť v prípade nutnosti. Strediskám zároveň vypracúvame takzvané EAP (Emergency action plans), ktoré umožňujú koordinovaný zásah celého personálu daného strediská pri rôznych krízových situáciách.

Objednávka

Kurzy a ukážky prvej pomoci

Združenie vykonáva zdarma ukážky prvej pomoci a organizuje účelové cvičenia pre žiakov ZŠ a SŠ. Kurzy Plavčík - záchranár:

LIFEGUARD – Level II (Plavčík na bazénoch bez obmedzenia hĺbky a na vodných atrakciách)

Vek 18+, aktívny plavec (preplávať 400 m, preplávať na nádych pod vodou 25 m – zanorením), zdravotná spôsobilosť

Dĺžka trvania: 50 hodín (5 dní)

Objednávka

O nás

Personál

Združenie tvoria zdravotnícki pracovníci, vodní záchranári a poskytovatelia prvej pomoci. Všetci členovia sa pravidelne zúčastňujú školení a tréningov a rozširujú tak svoj znalosti a schopnosti nad bežný rámec.

Technické vybavenie

Združenie disponuje širokou škálou vybavenia pre vykonávanie svojich činností. Disponuje sanitným vozidlom ktoré je vybavené napríklad defibrilárom, odsávačkou, chrbticovou doskou, sadou dláh a pod.

Kvalitné služby

Prístup našich členov, ich pravidelné vzdelávanie a dostatok materiálu a vybavenia sú pre Vás zárukou kvalitných služieb.

52

Zdravotných asistencií

10

Ukážok a kurzov

25 000

Dozerali sme na

-- Náš tím

Lukáš Havrilla

Predseda

Richard Ratica

I. podpredseda

Nikoláos Lakata

II. podpredseda

Akcie


2017
 • 9.9. - Finále Šarišskej hasičskej ligy v Drienove
 • 13.9. - 1. ročník súťaže Prešovský železný hasič
 • 15.9. - II. ročník podujatia DHZ deťom
 • 15.9. - Uzatvorenie letnej sezóny MOTO & COFFEE POINT
 • 23.9. - Hokejballová liga
 • 27.9. - Medziročníkový futbalový turnaj žiakov GJAR
 • 30.9. - Goral na Gory 2017 v Starom Smokovci
 • 30.9.-1.10. - Odpustové slávnosti v Obišovciach
 • 7.-8.10. Hokejballová liga
 • 9.10. - Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 13.10. - Halová súťaž hasičov v Prešove
 • 23.10. - Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 26.10. - Burza práce a informácii
 • 9.11. - Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 17.11. Futsalová liga v Prešove
 • 18.-19.11. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 20.11. Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
 • 21.11. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 23.11. VIP event otvornia OC Eperia
 • 24.-26.11. Otvorenie OC Eperia
 • 27.11. Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
 • 1.12. Futsalová liga v Prešove
 • 2.-3.12. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 4.12. Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
 • 8.12. Futsalová liga v Prešove
 • 11.12. Volejbalový turnaj na GJAR v Prešove
 • 11.12. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 9.-10.12. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 16.12. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 18.12. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 20.12. Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
 • 24.12. Finále volejbalového turnaja na GJAR v Prešove
 • 27.12. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 29.12. Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prešove
 • 31.12. Silvester v centre Prešova
--------------------------------------------- 2018
 • 3.1. Verejné korčuľovanie
 • 4.1. Verejné korčuľovanie
 • 11.1. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 12.1. Futsalová liga v Prešove
 • 14.1. Verejné korčuľovanie
 • 20.1. Verejné korčuľovanie
 • 21.1. Verejné korčuľovanie
 • 26.1. Futsalová liga v Prešove
 • 27.1. Offroad Vlača
 • 27.1. Verejné korčuľovanie
 • 28.1. Verejné korčuľovanie
 • 3.2. Verejné korčuľovanie
 • 6.2. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 10.2. Verejné korčuľovanie
 • 13.2. Zápas Európkej univerzitnej hokejovej ligy
 • 17.2. Futsalová liga v Prešove
 • 17.2. Verejné korčuľovanie
 • 18.2. Verejné korčuľovanie
 • 24.2. Verejné korčuľovanie
 • 25.2. Verejné korčuľovanie
 • 25.2. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 26.2. Verejné korčuľovanie
 • 3.3 Verejné korčuľovanie
 • 4.3. Verejné korčuľovanie
 • 6.3. Zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy
 • 10.3. Verejné korčuľovanie
 • 10.3. Prešov OPEN - medzinárodný turnaj v Taekwon-de
 • 11.3. Prešov OPEN - medzinárodný turnaj v Taekwon-de
 • 17.3. Verejné korčuľovanie
 • 18.3. Verejné korčuľovanie
 • 20.-22.3. Výstava ABC stavebníctva
 • 25.3. Verejné korčuľovanie
 • 26.4. Volejbalový turnaj
 • 5.5. Koncert pre Jána a Martinu
 • 14.5. Branné cvičenie GJAR
 • 15.5. TUKE Fest
 • 17.5. Branné cvičenie GJAR
 • 19.5. 3. kolo ligy PONTE v Taekwon-de
 • 19.5. CFT Academy Futbalový turnaj
 • 20.5. CFT Academy Futbalové turnaj
 • 31.5. Branné cvičenie ZŠ-Šrobárová
 • 3.6. Šebešská 15-tka
 • 9.6. SpineaCup Prešov
 • 10.6. Ukážky PP Chmeľovec
 • 16.6. CFT Academy Family Day
 • 16.6. IMT Smile Amfiteáter tour 2018
 • 17.6. Offroad Richvald 2018
 • 21.6. Branné cvičenie GJAR
 • 27.6. GjarFest 2018
 • 30.6. Kapušianske folklórné dni
 • 6.7. Rooftop festival Košice 2018
 • 7.7. Cyklomaratón okolo Domaše
 • 8.7. Tour de Prešov

Kontakt

Sídlo

Košická 26, 081 62 Prešov

Sídlo DZS

Spišská Nová Ves

Mail

info@rayman-rescue.sk

Telefón

0902 508 346

Objednávkový formulár